Privacy

#OOKWIJ verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

#OOKWIJ verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

U heeft als klant ten allen tijde recht op inzage in jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt je gevraagd om: zelf de instellingen van je klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ookwij3@gmail.com

Direct marketing

Je hebt als klant het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Je beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

© 2022 ook wij – design Dotplus
Feestactie!